Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta

Pyrotekniikan käyttäminen ulkona tai sisätiloissa vaatii erityisosaamista ja lain vaatimat luvat. Tämän vuoksi pyroteknisiä toteutuksia voi toteuttaa vain alan ammattilainen, jolla on räjäyttäjän E-luokan tutkinto. Koko henkilöstöllämme on luvat kunnossa tarvitaan niitä sitten omiin toteutuksiin tai tarjoamaamme Local Pyro-palveluihin.

Jokaisessa tapahtumassa erikoistehosteiden, pyrotekniikan ja ilotulituksen toteuttaja vastaa oman toimintansa turvallisuudesta. Tämän vuoksi haluamme usein käydä jo tilausvaiheessa paikanpäällä. Tapahtumapaikkaan tutustumisen jälkeen tiedämme, että pyrotekniikan tai erikoistehosteiden käyttäminen tilaisuudessa on turvallista ja pääsemme hakemaan tarvittavat luvat viranomaisilta riittävän ajoissa. Mikäli pyrotekniikkaa käytetään sisätiloissa, tulee pelastusviranomainen tarvittaessa paikan päälle tarkistamaan suunnitellun toteutuksen ennen tilaisuutta. Näin varmistetaan, että turvallisuusohjeita on noudatettu lain edellyttämällä tavalla.

Kaikki laitteemme ovat nykyaikaisinta tekniikkaa ja suunniteltu erikoistehosteiden, pyroteknisten toteutusten sekä ilotulitusten ampumiseen. Ja siten nykypäivän turvallisuuskriteerit on huomioitu jo laitteiden valmistuksessa. Lisäksi kaikki käyttämämme tuotteet ovat CE-hyväksyttyjä.

Ilotulitukset

Ilotulitetuotteiden tunteminen, tekninen osaaminen ja toiminnan vastuullisuuden ymmärtäminen sekä visuaalisuus ovat laatukkaiden esitysten lähtökohtana. Käyttämämme tuotteet ovat turvallisia ja läpäisevät TUKES:n maahantuojan oman laadunvalvonnan säännökset. Jokaiselle ilotulite-erälle tehdään koeammunta ennen kuin niitä voidaan käyttää.

Henkilöstöllämme on panostajan tai räjäyttäjän pätevyys ja jokainen teknikko perehdytetään toimintaan niin tuotteisiin kuin toteutukseen vastuullisen henkilön kanssa. Koulutukseen sisältyy olennaisena osana räjähteiden ominaisuuksien ymmärtäminen, suojaetäisyydet sekä niiden turvallinen käyttö. Lisäksi teknikon tulee ymmärtää vallitsevat sääolosuhteet sekä mahdolliset meluhaitat.

Rajaamme aina alueen niin, ettei ulkopuoliset pääse mitenkään kosketuksiin tai liian lähelle ilotulitteiden ampuma-aluetta. Kaikilla teknikoilla on radioyhteys toisiinsa, jolloin mahdollisen häiriön vuoksi näytös voidaan joko keskeyttää tai laukaisun aloittamista viivästyttää.

Ilotulituksista  lähetetään poliisille  hyvissä ajoin lupahakemus. Lisäksi yleensä ilmoitetaan lähiympäristöön ilotulituksen ampumisesta. Ja toteutuksen jälkeen korjaamme tietenkin jälkemme ja suoritamme loppusiivouksen.

Nyt koputetaan puuta! Pahanpaikan tullen yrityksellämme on If vakuutusyhtiön myöntämä vastuuvakuutus, joka korvaa mahdolliset vahingot 1 000 000 euroon saakka.

Turvallisuus

on negatiivinen määre ja tarkoittaa vaaran (riskin) poissaoloa. Turvallisuus esiintyy siis ilmiönä kaikkialla, missä esiintyy jonkinlaista vaaraa. Maailman monimutkaistuessa, verkottuessa myös turvallisuus saa uusia piirteitä. Turvallisuus on (usein) absoluuttisesti mahdotonta, joten turvallisuus on suhteellinen määre.

Turvallisuutta uhkaavaa vaaraa ei pystytä useinkaan poistamaan kokonaan, kyse on uhan vähentämisestä ja paljonko siihen halutaan panostaa. Näin erityisesti niissä toiminnoissa, joissa ihminen ja tekniikka ovat mukana.

Täydellistä turvallisuutta ei siis ole eikä ehkä ole viisasta edes tavoitella. On mitoitettava oma tai yhteinen turvallisuus omien tai yhteisten resurssien ja arvostusten mukaisesti ja ymmärrettävä jäljelle jäänyt riski tai turvattomuus. Ja on elettävä sen tuoman epävarmuuden kanssa.

Lähde: Wikipedia (otteita turvallisuudesta)